Przejdź do treści
Przedszkole nr 5
Slider 2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w miejskich przedszkolach – 2024 r.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w miejskich przedszkolach – 2024 r.

Treść

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (lipiec-sierpień) w Miejskich Przedszkolach 
w Gorlicach w roku 2024.

Przedszkole

Adres

Telefon

Termin dyżuru

Miejskie Przedszkole nr 1

ul. Jagiełły 9

18 353 65 23

1-31 lipca

Miejskie Przedszkole nr 2

ul. Wyszyńskiego 16

18 353 84 91

1-30 sierpnia

Miejskie Przedszkole nr 3

ul. Potockiego 7

183537523

1-31 lipca

Miejskie Przedszkole nr 4

ul. Broniewskiego 11

183526113

1-30 sierpnia

Miejskie Przedszkole nr 5

ul. Krakowska 11

183525615

1- 30 sierpnia

Miejskie Przedszkole nr 8

ul. Hallera 17

183537604

1-31 lipca

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice.

Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do miejskich przedszkoli objętych przerwą wakacyjną. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do macierzystego przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest:

  • Deklaracja – w przypadku dzieci zamierzających skorzystać w okresie wakacyjnym z pobytu   
    w macierzystym przedszkolu,
  • Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny – w przypadku dzieci zamierzających skorzystać z pobytu w okresie wakacyjnym w innym przedszkolu niż macierzyste.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 3 czerwca do 14 czerwca 2024 r.

Dokumenty dot. zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny dostępne będą w przedszkolach oraz na stronach internetowych od 3 czerwca 2024 roku.

Do pobrania: 

1. Deklaracja dotycząca pobytu dziecka w okresie wakacyjnym w przedszkolu macierzystym - doc. 

2. Karta zgłoszenia dziecka do  MP nr 5 w Gorlicach na dyżur wakacyjny (1-31 sierpnia 2024 r.) - doc.

 

74215